Εταιρική Ταυτότητα

Η εταιρική ταυτότητα είναι το σημείο εκκίνησης κάθε επικοινωνιακής προσπάθειας.

Ο σχεδιασμός της οφείλει να εκφράζει τις αξίες και τη φιλοσοφία της εταιρίας και να βοηθά στην αναγνώρισή της από το ευρύτερο κοινό.

Εταιρική ταυτότητα, η “εικόνα” της επιχείρησης.

Η εταιρική ταυτότητα είναι η εικόνα της εταιρίας και είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας. Αποτελεί την απαρχή για την οικοδόμηση μιας σωστής εικόνας για την επιχείρησης σας, αντικατοπτρίζει το ύφος, τη δραστηριότητα και την κουλτούρα της. Σχεδιάζεται και υλοποιείται με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι σύμφωνη με το “προφίλ” της εταιρίας και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της.

Στο marketing, ο όρος Εταιρική Ταυτότητα (Corporate Identity) χρησιμοποιείται για να δηλώσει την “εικόνα” μιας εταιρείας προς τους συνεργάτες της, τους πελάτες της, το προσωπικό της και το ευρύ κοινό. Η ανάγκη δημιουργίας μιας εταιρικής ταυτότητας προκύπτει συνήθως από την κοινή αντίληψη της οργανωτικής φιλοσοφίας μιας εταιρείας και μια συγκεκριμένη “εταιρική κουλτούρα”. Δημιουργείται ακριβώς για να επικοινωνήσει αυτή την “εταιρική εικόνα”, προσδίδοντας κύρος, σοβαρότητα και συμβάλλοντας στην “ομοιομορφία” και συνέπεια όλων των στοιχείων που την απαρτίζουν.

Ο σχεδιασμός της εταιρικής ταυτότητας ξεκινά πάντα από τη σχεδίαση του λογοτύπου, το οποίο καθορίζει και την εικόνα των υπόλοιπων στοιχείων.

Όλα τα στοιχεία της εταιρικής ταυτότητας πρέπει να έχουν αναγνωσιμότητα και να αποπνέουν μία ενιαία εικόνα, ένα κοινό στοιχείο, καθώς με αυτά γίνεται η καθημερινή επικοινωνία είτε με συνεργάτες είτε με πιθανούς πελάτες.

Η εταιρική ταυτότητα αποτελείται από τις εφαρμογές:

Τα βασικά στοιχεία που απαρτίζουν μια ολοκληρωμένη εταιρική ταυτότητα είναι το λογότυπο και οι εφαρμογές του σε επαγγελματικές κάρτες, φακέλους και επιστολόχαρτα. Επιπρόσθετα, μπορούν να σχεδιαστούν folder, μπλοκ σημειώσεων, παραστατικά με τα οποία γίνονται οι συναλλαγές, cd κτλ. Στην εταιρική ταυτότητα εντάσσονται επίσης το εταιρικό ή διαφημιστικό έντυπο και η εταιρική ιστοσελίδα, οι ευχετήριες κάρτες, οι ετικέτες κλπ.

Σε περιπτώσεις διαφημιστικής καμπάνιας, η εταιρική ταυτότητα συνδυάζεται και με άλλες υπηρεσίες “branding”. Με βάση συγκεκριμένους κανόνες (corporate identity guidelines), το λογότυπο της εμφανίζεται σε όλες τις περιπτώσεις παρουσίασης της επιχείρησης, όπως π.χ. στην ιστοσελίδα, στα προϊόντα, σε καταχωρίσεις, χορηγίες, διαφημιστικές αφίσες, προβολές κ.ο.κ.

Εφαρμογές εταιρικής ταυτότητας

Πολύ συχνά η πρώτη εντύπωση είναι και καθοριστική. Αποτελεί πολύ σημαντική πρόκληση η άρτια προσαρμογή της εταιρικής ταυτότητας στην εταιρική κάρτα, το επιστολόχαρτο, το φάκελο και στις υπόλοιπες εφαρμογές της. Οι στόχοι δεν περιορίζονται μόνο στην αναγνωρισιμότητα αλλά και στην θετική συναισθηματική προδιάθεση που μπορούν αυτές να δημιουργήσουν σε έναν υποψήφιο πελάτη σας.

Δημιουργώντας την εταιρική ταυτότητα που σας αντιπροσωπεύει, διασφαλίζετε ότι κάθε στοιχείο επικοινωνίας της εταιρίας ακολουθεί μία κοινή φιλοσοφία.

Αυτό γίνεται μετά από προσεκτική μελέτη της αγοράς που απευθύνεστε και τον ανταγωνισμό που έχετε, προκειμένου να διαμορφώσετε μια εξειδικευμένη οπτική της συνολικής ταυτότητας. Πρέπει να διασφαλίζουμε ότι το μήνυμα που λαμβάνουν οι πελάτες είναι σαφές και ξεκάθαρο.

Σχεδιασμός εντύπων (Εταιρικά, Διαφημιστικά)

Ένα εταιρικό έντυπο, από μια απλή μπροσούρα μέχρι έναν προϊοντικό κατάλογο, έχει σαν κύριο στόχο να μεταδώσει ένα σαφές μήνυμα σε αυτόν που θα το διαβάσει. Στόχος της σχεδίασης είναι να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην αναγνωσιμότητα του περιεχομένου, έτσι ώστε να πετυχαίνουν το σκοπό τους και να δημιουργούν τις βάσεις μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του καταναλωτή και του επαγγελματία.

Πιστεύουμε ότι οι πελάτες σας πρέπει να λαμβάνουν πάντα από την εταιρία σας επαγγελματικά και ποιοτικά έντυπα, είτε αυτό αφορά την εταιρική σας κάρτα, τα τιμολόγια σας, τους φακέλους ή τα επιστολόχαρτα σας.