20-21-22η Παγκρήτια Συνάντηση Μοτοσυκλετιστών

20-21-22η Παγκρήτια Συνάντηση Μοτοσυκλετιστών

Σχεδιασμός λογότυπου Παγκρήτιας Συνάντησης Μοτοσυκλετιστών.

Επιμέλεια προωθητικού υλικού εκδηλώσεων